Ψηφιακά Καθοδηγούμενες Εργαλειομηχανές (CNC)

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ8ο
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ4 Ω/ΕΒΔ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ1 Ω/ΕΒΔ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:
– Εισαγωγή στον αριθμητικό έλεγχο των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
– Αρχές των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
– Συστήματα συντεταγμένων και βαθμοί ελευθερίας στη λειτουργία των Ψ.Κ.Ε.
– Μηδενικά σημεία εργαλειομηχανών.
– Κοπτικά εργαλεία εργαλειομηχανών.
– Κατασκευαστικά στοιχεία εργαλειομηχανών Ψ.Κ.Ε.
– Ακρίβεια εργαλειομηχανών Ψ.Κ.Ε και έλεγχος θέσης.
– Αυτοματισμοί στις Ψ.Κ.Ε και βασικά στοιχεία αυτόματου ελέγχου.
– Συντήρηση εργαλειομηχανών.
– Χειρισμός εργαλειομηχανών Ψ.Κ.Ε.
– Γλώσσες προγραμματισμού Ψ.Κ.Ε.
– Προγραμματισμός και κοπή πραγματικών εξαρτημάτων.
– Γραμμική και κυκλική παρεμβολή.
– Προγράμματα επικοινωνίας και χειρισμού των Ψ.Κ.Ε.
– Σύνδεση προγραμμάτων ψηφιακού σχεδιασμού (CAD) με τον προγραμματισμό εργαλειομηχανών με χρήση Η/Υ.
– Βήματα για τον προγραμματισμό κοπής μέσω Η/Υ.
– Ορισμός συνθηκών κατεργασίας.