Τεχνολογία Συγκολλήσεων

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ7ο
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ3 Ω/ΕΒΔ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:
– Μέθοδοι συγκόλλησης.
– Μεταλλουργία των συγκολλήσεων
– Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις.
– Θερμικά επηρεασμένη ζώνη και λίμνη συγκόλλησης.
– Παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις στις συγκολλήσεις.
– Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων.
– Ασυνέχειες συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικός έλεγχος.
– Απαιτήσεις Συγκολλήσεων σε μεταλλικές κατασκευές και ειδικές κατασκευές.
– Διαδικασίες Εφαρμογής και Αναφοράς Συγκολλήσεων σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ, ASME.