ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδακτικό Προσωπικό

Τσίρκας Α. Σωτήριος
Διευθυντής Εργαστηρίου

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός & Αεροναυπηγός
Επίκουρος Καθηγητής

Γραμματικόπουλος Σπυρίδων

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Πανεπιστημιακός Υπότροφος


Υποψήφιοι Διδάκτορες

Σαββόπουλος Αλέξανδρος
Μηχανολόγος Μηχανικός