Μηχανουργική Τεχνολογία

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ3ο
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ4 Ω/ΕΒΔ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ1 Ω/ΕΒΔ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:
– Μετρήσεις και σφάλματα μετρήσεων
– Μηχανουργικές μετρήσεις και μηχανουργικοί έλεγχοι
– Τραχύτητα επιφάνειας
–  Συναρμογές και ανοχές συναρμογών
–  Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού
–  Βασικές έννοιες των κατεργασιών κοπής των μετάλλων
–  Μηχανική της κοπής
–  Υλικά κατασκευής κοπτικών εργαλείων
–  Φθορά και ζωή κοπτικών εργαλείων
–  Υγρά κοπής
–  Ποιότητα κατεργασμένων επιφανειών με κοπή
–  Κατεργαστικότητα των μετάλλων
–  Τεχνολογία των εργαλείομηχανών κοπής
–  Επιλογή, προδιαγραφές και δοκιμές των εργαλειομηχανών κοπής