Μηχανικές Διαμορφώσεις

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ8ο
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ4 Ω/ΕΒΔ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ1 Ω/ΕΒΔ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναλύονται οι τεχνικές μηχανικών διαμορφώσεων υλικών εν ψυχρώ και εν θερμό, και ο σχεδιασμός καλουπιών πραγματοποίησής τους.
Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:
– Βασικές έννοιες διαμόρφωσης υλικών.
– Παράμετροι, τεχνικές και εξισώσεις των μηχανικών διαμορφώσεων.
– Κατεργασίες Κοπής, Κάμψης, Κοίλανσης και αντίστοιχα εργαλεία.
– Επιλογή εργαλείων, μηχανών, αυτοματισμών και υλικών για τις κατεργασίες διαμόρφωσης.
– Αναλυτικές και εμπειρικές μέθοδοι σχεδιασμού.
– Τυποποιήσεις.
– Σχεδιασμός καλουπιών για κοπή, κάμψη και κοίλανση λαμαρίνας.
– Μέθοδοι κατασκευής των κοπτικών και διαμορφωτικών καλουπιών.